Žiť zdravšie znamená žiť lepšie.

OSOBNÁ KONTROLNÁ KONZULTÁCIA S LEKÁROM

NOVINKA
TIP

49,00 €

Trápia Vás zdravotné ťažkosti a máte záujem o osobný prístup a snahu o riešenie Vášho zdravotného stavu nefarmakologickou formou a „na mieru“ ?

Ponúkame Vám možnosť individuálnej konzultácie o Vašom aktuálnom zdravotnom stave formou osobnej návštevy v našej poradni, vo vopred dohodnutom termíne.

K dispozícii Vám bude MUDr. Karol Džupa, CSc.

Predmetom konzultácie je:

  • komplexné poradenstvo;
  • odborná analýza existujúcej zdravotnej dokumentácie (lekárske nálezy, ktoré sú k dispozícii, vrátane biochemických vyšetrení);
  • kontrola zoznamu aktuálne užívaných liekov alebo výživových doplnkov;
  • prediskutovanie anamnézy a životosprávy;
  • dôsledná analýza všetkých vstupných údajov;
  • odborné poradenstvo zamerané na možnosti úpravy zdravotného stavu nefarmakologickou formou;
  • pomoc pri výbere vhodných výživových doplnkov

Výstupom z konzultácie bude súbor odporúčaní zameraných na udržateľnú zmenu životosprávy a farmakoterapie, zlepšenie zdravotného stavu a celkovej životnej pohody.

Termín si, prosíme, dohodnite VOPRED, na telefónnom čísle +421 908 942 147

K dispozícii sú nasledovné termíny: pondelok, streda a štvrtok, medzi 10.00 a 14.00 hod.


Konzultácie budú prebiehať na adrese

VIANUTRA, s.r.o.

Vajnorská 142

831 04 Bratislava